Putting you in control
Nederlands English

µChip CE

CE staat voor Capillaire Electrophorese en µChip CE staat voor microchip CE, de geminiaturiseerde versie van CE. In onderstaande wordt kort uiteengezet hoe de CE in het geval van Medimate wordt uitgevoerd.

Capillaire Electrophorese staat voor het scheiden van stoffen in een capillair onder de invloed van een elektrisch veld. Een elektrisch veld oefent een kracht uit op de geladen deeltjes die zich in dit veld bevinden, indien de geladen deeltjes kunnen bewegen krijgen ze hierdoor een snelheid. De kracht die het deeltje zal ondervinden is afhankelijk van het aangeboden elektrisch veld en de lading van het deeltje. De snelheid die het deeltje zal opbouwen is vervolgens afhankelijk van de weerstand die het zal ondervinden in het capillair. Deze weerstand wordt bepaald door de diameter van het deeltje en de interactie met het medium in het capillair, de viscositeit. Dit alles levert een unieke snelheid voor de verschillende deeltjes wat het mogelijk maakt deze te scheiden. Door na de scheiding een geleidbaarheidsdetector te plaatsen worden de afzonderlijke zones met deeltjes gedetecteerd en kan er bepaald worden hoeveel van welke deeltje in het aangebrachte sample aanwezig is.

De Lab-on-a-Chip van Medimate is gemaakt van glas en is ca. 30 x 4 mm2 groot. De kanalen die worden gebruikt als capillair hebben een diameter van ca. 10 micrometer, dit is ongeveer een vijfde van de diameter van een menselijke haar.

minilab

Een meting bestaat typisch uit vijf stappen, aanbrengen, injecteren, scheiden, detecteren en berekenen. De vijf stappen van het meetproces worden hieronder nader toegelicht.

methode-1

Aanbrengen van een bloeddruppel op het monsterkanaal.

methode-2

Inschakelen van een elektrisch veld. Hierdoor worden de positieve deeltjes uit het aangebrachte bloed in het kanaal gezogen.

methode-3

Door in 3 het elektrische veld vervolgens over het scheidingskanaal te plaatsen worden de deeltjes naar het uiteinde van het scheidingskanaal getrokken. Door de unieke snelheden van de deeltjes in het aangebrachte veld zullen de verschillende soorten deeltjes gedurende hun reis door het kanaal uit elkaar gaan lopen in zones. De geleidbaarheid over de breedte van het scheidingskanaal verandert wanneer de ionen daar langskomen en de conductiviteitssensor meet deze veranderingen. Doordat de migratie snelheden van de verschillende ionen bekend zijn, is ook in 4 bekend welke pieken in het meetsignaal bij welke deeltjes horen.

In stap 5 wordt de concentratie van de specifieke stoffen berekend en op het display weergegeven.