Putting you in control
Nederlands English

Zelf Natrium in urine meten

Een goed inzicht in en controle op de hoeveelheid natrium die dagelijks wordt ingenomen is van belang bij de behandeling van hypertensie, nierfalen en hart- en vaatziekten. Met wijzigingen in eetgedrag is veel winst te behalen. Met het Medimate natrium MiniLab kunnen mensen zelf via een meting in urine vaststellen hoeveel natrium ze via hun voeding binnenkrijgen, waardoor regelmatig meten mogelijk wordt en de directe feedback een stimulans zal zijn voor het doorzetten van wijzigingen in het eetpatroon.

De gemiddelde zout inname door de Nederlandse bevolking is ongeveer 10 gram per dag, terwijl 1 gram per dag voldoende is om het lichaam te laten functioneren. De WHO beveelt 5-6 gram per dag aan. Interventie onderzoeken hebben aangetoond dat door de 10 gram zoutinname met 25% terug te brengen het risico op hart- en vaatziekten met 25% afneemt. Daarnaast heeft vermindering van zout ook een positief effect op de effectiviteit van de medicamenteuze therapie. Ook blijkt een goede beheersing van de natrium balans enorme resultaten te kunnen behalen, waar medicamenteuze behandeling faalt. Het Medimate natrium MiniLab kan een waardevol hulpmiddel zijn om deze wijziging in eetpatroon te bewerkstelligen.