Putting you in control
Nederlands English

01/06/2017 - Lithium en creatinine meten

Implementatie zelftest met E-Care bij de GGZ

logo_crosscare

Interreg-Crosscare project: Implementatie elektroforese zelftest met E-Care bij de GGZ

In 2017 is bij Medimate een nieuw project gestart met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren voor patiënten met een bipolaire stoornis.

Medimate heeft het Medimate Minilab voor het meten van lithium in bloed de afgelopen jaren doorontwikkeld en komt in 2017 met de mogelijkheid om uit één druppel vingerprik bloed het lithium en creatinine gehalte te bepalen.

Het project is een samenwerking met twee Vlaamse proeftuinen (InnovAge en LiCalab) en een Nederlandse proeftuin (Brainport Healthy Living Lab) waarbij zorgorganisaties Z.Org, OPZ Geel, GGzE en Diagnostiek voor U betrokken zijn.

Binnen het CrossCare project wordt het zelftest systeem met patiënten gevalideerd en wordt een blended-care programma ontwikkeld en in de praktijk geëvalueerd.

Het blended-care programma (website met app) moet voorzien in het bieden van een gefundeerd advies. Dit zal gebeuren op basis van de uitkomsten van de zelftest en het delen van de informatie met de betrokkenen. Tijdens het project zullen verschillende gebruikersscenario’s, waaronder zorg bij de psychiater, ambulante zorg en patiënten die thuis meten worden geëvalueerd.

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.