Putting you in control
Nederlands English

Missie & Visie

Missie:

Medimate levert middels innovatieve oplossingen op basis van Lab-on-a-Chip technologie een bijdrage aan een betere kwaliteit van leven. Oplossingen die het mogelijk maken op locatie snel, eenvoudig en accuraat waarden te meten, registreren en communiceren. Meetwaarden op basis waarvan zorgvuldige en optimale keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de zorg en behandeling van mens, dier, en milieu.

Visie:

De toenemende wereldwijde welvaart legt meer en meer beslag op beperkte resources, waardoor het noodzakelijk is hiermee zorgvuldig om te gaan wil een goede kwaliteit van leven mogelijk zijn. Het is daarom belangrijk zorgvuldig met mens, dier, en milieu om te gaan. Onze visie is dat innovatieve Lab-on-a-chip technologie├źn doorbraken bieden om snel, overal nauwkeurige gegevens te verzamelen, waardoor meer inzicht wordt verworven in het effect, verloop en gevolg van diverse processen en tijdige bijsturing mogelijk wordt. Dit kan uitsluitend wanneer deze producten aansluiten bij de behoeften in de praktijk en correcte en relevante informatie bieden. Het realiseren van deze doorbraken vraagt om een flexibele en slagvaardige organisatie. Een organisatie die niet op zich zelf staat maar onderdeel is van een zorgvuldig opgebouwd en gekoesterd netwerk van experts, toeleveranciers, klanten, zorgverleners en partners. Een flexibel netwerk dat met elkaar de drive deelt innovatief en relevant bezig te willen zijn en waarbij de blik niet tot maar over de horizon reikt.

Kernwaarden:

  • Innovatie: leidt tot verrassende oplossingen: alles is mogelijk!
  • Ambitie en drive: voor succes is overtuiging en moed nodig. We hebben de moed, lef en kennis om waar te maken wat we ons ten doel stellen!
  • Relevantie: we kiezen voor de ontwikkeling van oplossingen die waarde toevoegen, materieel en immaterieel
  • Integer en oprecht: de mens staat centraal, of het nu gaat om medewerkers, klanten of leveranciers en daar gaan we zorgvuldig mee om.
  • Inspireren: we willen met onze producten en werkwijze mensen inspireren zorgvuldig met zichzelf en elkaar om te gaan, door producten te bieden die de daarvoor benodigde input leveren.