Putting you in control
Nederlands English

Marktvisie

Point of Care Testing

De dubbele vergrijzing en de daarmee gepaard gaande effecten op de begrotingen voor en beschikbare mankracht binnen de Gezondheidszorg in combinatie met een steeds mondigere en veeleisende patiënt vragen om een andere structurering van de zorg, waarbij de patiënt zelf (noodzakelijkerwijs) een belangrijkere rol zal gaan spelen.

Medimate is er van overtuigd dat de diagnostiek plaats moet vinden zo dicht mogelijk bij de patiënt zelf. Het betrekken van de patiënt zelf bij het opstellen van een behandelplan en monitoren van het ziekteverloop zal de therapietrouw en effectiviteit van de therapie bevorderen.

Medimate zet zich in voor de ontwikkeling en het aanbod van in-vitro diagnostiek op de plaats waar de patiënt zich het prettigst voelt, thuis of bij de behandelend arts of specialist. Hiertoe is Medimate in staat door haar gepatenteerde lab-on-chip technologie, die qua accuratesse nauwelijks onder doet voor de traditionele laboratorium bepalingen. Een technologie die de ontwikkeling mogelijk maakt van eenvoudig te bedienen meetapparatuur zonder ingewikkelde calibratie handelingen.

Medimate Lithium Minilab

Eén van de eerste concrete toepassingen is het bepalen van de lithium spiegel in een druppel vingerprik bloed. Lithium is het nummer één medicijn voor mensen met een Bipolaire Stoornis (BS) ook wel aangeduid met manisch-depressief. BS is een chronische aandoening en mensen met BS zullen dan ook hun levenlang medicatie moeten innemen om hun stemmingen te stabiliseren. Wereldwijd heeft ongeveer 1-2% van de bevolking een BS, waarvan 25% minimaal één keer een zelfmoordpoging heeft ondernomen. De wereldmarkt voor BS patiënten die behandeld worden met lithium is een groeiende global nichemarkt van naar schatting momenteel € 300 miljoen per jaar. Behandelrichtlijnen schrijven voor dat minimaal 4 x per jaar de lithium spiegel bepaald moet worden om in eerste instantie de risico’s van lithium vergiftiging te beperken. Dit gebeurd nu in het laboratorium.

Er is een grote behoefte aan een Point of Care Lithium test om frequenter meten te faciliteren en de lithium dosering te kunnen optimaliseren bij met name instabiele patiënten. Het Medimate lithium MiniLab speelt in op deze behoefte en is het eerste lithium point of care systeem, dat ook geschikt is voor gebruik door de behandelaar en patiënt zelf.

Omdat het een nieuwe toepassing is vraagt het om kennis van de markt voor psychiatrische aandoeningen en zal verkoop moeten gebeuren door de psychiater te interesseren.