Elektroforese

In de Lab-on-a-Chip van FISIC wordt gebruik gemaakt van de techniek capillaire elektroforese.

Capillaire elektroforese staat voor het scheiden van ionen (geladen deeltjes) in een vloeistof in een capillair (een dun buisje). Dit scheiden gebeurt door het aanbrengen van een elektrisch veld. Het elektrisch veld wordt aangebracht bij de ingang en uitgang van het capillair. Door het elektrische veld gaan de ionen bewegen, positieve ionen bewegen naar de negatieve elektrode en negatieve ionen naar de positieve elektrode. Elk type ion beweegt in een elektrisch veld met een eigen snelheid. Door de verschillende snelheden is het mogelijk om de ionen van elkaar te scheiden. De scheiding begint aan de ingang van het capillair en eindigt bij het uiteinde. Bij het uiteinde zit een geleidbaarheidsmeter. Deze geleidbaarheidsmeter meet welk type ion langs komt en wat de concentratie van elk van die ionen is.

Meetmethode

Een meting bestaat typisch uit vijf stappen, aanbrengen, injecteren, scheiden, detecteren en berekenen. De vijf stappen van het meetproces worden hieronder nader toegelicht.

methode-1

Stap 1 is het aanbrengen van een bloeddruppel op het monsterkanaal.

methode-2

Stap 2 is het inschakelen van een elektrisch veld over het injectiekanaal. Hierdoor worden de positieve deeltjes uit het aangebrachte bloed in het kanaal gezogen.

methode-3

Door in stap 3 het elektrische veld vervolgens over het scheidingskanaal te plaatsen worden de ionen naar het uiteinde van het scheidingskanaal getrokken. Door de verschillende snelheden van elk ionsoort in het aangebrachte veld zullen de verschillende type ionen gedurende hun reis door het kanaal uit elkaar gaan lopen, hierdoor krijg je verschillende zones met elk verschillende ionsoorten. Aan het eind van het kanaal wordt de geleidbaarheid gemeten. Deze meting gebeurt over de breedte van het kanaal en de geleidbaarheid verandert wanneer de ionen daar langskomen. De geleidbaarheidsmeter meet deze verandering. Doordat de snelheid bekent is van elk ionsoort is in Stap 4 bekend welk ionsoort bij de welke piek in het meetsignaal hoort.

In stap 5 wordt de concentratie van de specifieke stoffen berekend en op het scherm van het apparaat weergegeven.

Lab-on-a-ChipMeetmogelijkheden




Meer weten?
Ik wil meer weten Via de button kunt u ons een vraag stellen, ons benaderen voor een productpresentatie of een gesprek aanvragen. Wetenschappelijke artikelen over de technologie zijn te vinden onder het hoofdstuk documentatie.