15/11/2023 - Een stabieler leven

Een stabieler leven voor meer patiënten. Er valt nog veel te winnen! Schreef Steven Staal als reactie op een post die we recent geplaatst hebben over de resultaten van een onafhankelijk validatie-onderzoek van de Fisic Medimate: https://lnkd.in/dKvFUS9A.

Daarbij doelde hij vooral op de mogelijkheden die POCT-metingen bieden voor patiënten, om sneller en eenvoudiger testresultaten van bloed- of urinemonsters te hebben en medicatie, behandeling of leefstijl direct te kunnen aanpassen.

En ook op de positieve effecten die POCT-metingen met zich meebrengen op medicatietrouw en uiteindelijk ook op de kwaliteit van leven van mensen waarvoor een regelmatige en nauwkeurige meting van bloed- of urinemonsters wenselijk is.

Over de kwaliteit en nauwkeurigheid van de metingen met de Fisic-Medimate kregen we dit jaar vanuit dat onafhankelijke onderzoek een prachtige bevestiging van de betrouwbaarheid van onze meetapparatuur en methode. Een mooie opsteker voor onze missie om met innovatieve oplossingen bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven.

Ook valt er nog een wereld te winnen bij het voorschrijven van onder meer lithium als voorkeurmedicatie voor mensen met een bipolaire aandoening. Want uit praktijktesten bij GGzE (Eindhoven) blijkt dat door de toepassing van POCT-metingen en het snel en eenvoudig kunnen monitoren van de lithiumspiegel, tweemaal zoveel mensen deze medicatie kunnen gebruiken dan landelijk de standaard is. Dat biedt nog meer mensen de mogelijkheid op een stabieler leven.

Ook bij andere ziektebeelden blijken POCT-metingen een positief effect te hebben op de stabiliteit en kwaliteit van leven van patiënten. Zoals is gebleken tijdens onderzoek van Judith Beurskens onder patiënten met nierfalen en een high-output stoma van het RadboudumcLinkedIn artikel.

In 2024 blijven we ons dan ook met zorgprofessionals inzetten om voor meer mensen POCT-metingen mogelijk te maken.

Foto:Kerstgroet