10/04/2023 - Opnemen in protocol

Foto:GGZE Bij GGz-Eindhoven is Marius Reijnen (Verpleegkundig Specialist) vanaf het begin betrokken bij het meten van lithium en kreatinine met de Fisic Medimate Point-of-Care device. Dat begon met tussentijdse metingen bij verdenkingen op intoxicaties en ernstige stemmingsveranderingen.

Lithium is voor een veel patiënten met de indicatie ‘bipolaire stoornis’ dé medicatie om stemmingswisselingen te beperken. Maar het is ook een medicijn dat bij onjuist gebruik of verstoringen van de lithuimspiegel tot onomkeerbare neurologische en orgaanschade kan leiden. Inmiddels past GGz-Eindhoven de POCT-meting ook toe in het standaard behandelprotocol.

“We hebben bij GGzE al in een vroeg stadium meegedaan aan het validatie-onderzoek van de Medimate. Het team is daardoor bekend met de voordelen van het meten op locatie van de lithiumspiegel bij patiënten. Dat was een periode waarin we geen kosten hadden voor de metingen. Die situatie is nu anders en vroeg om een herbezinning van de inzet van deze meetmethode,” reageert Marius op de vraag wat de aanleiding was voor het toevoegen van de metingen daaraan.

“De ad hoc metingen stonden daarbij niet ter discussie. Maar er was ook een wens om de Point-of-Care metingen uit te voeren bij het inregelen van de medicatie bij patiënten en het onderhoudsprotocol. De opname van POCT-metingen in beide situaties biedt vele voordelen. Want binnen enkele minuten heb je de uitslag ter beschikking die je ook direct kunt doorspreken met de patiënt.”

“Ook is het mogelijk om psycho-educatie in het gesprek te laten plaatsvinden. En de patiënt te wijzen op het belang van therapietrouw. Of direct een aanpassing van de medicatie te bespreken,” vervolgt Marius over de inzet van de Medimate.

Opvallend is ook dat de kennis over lithiumtherapie toeneemt en patiënten hierdoor bewuster met hun medicatie omgaan. “We hebben gelukkig een businesscase weten te realiseren waarin we al deze voordelen ook financieel kunnen verantwoorden. En daarom naast het standaard lithiumonderhoudsprotocol een tweede onderhoudsprotocol hebben ingevoerd waarbij de Point-of-Care metingen zijn gecombineerd met een leefstijlconsult.”

“Het meten op locatie is uiteindelijk in totaliteit niet veel duurder dan een laboratoriummeting. Want hoewel de kosten voor de lithiumbepaling met de Fisic Medimate in basis iets hoger zijn dan reguliere metingen via het laboratorium, biedt het vernieuwde vergoedingensysteem daarvoor wel de nodige mogelijkheden. Maar iedere instelling zal daarin zijn eigen afwegingen moeten maken,” licht Marius toe.

Wil je meer weten over de Fisic Medimate en het gebruik in jouw dagelijkse praktijk. Neem dan gerust contact op. Of neem een keer deel aan de Lunchtafel Lithiummeting die we met regelmaat online organiseren. Speciaal voor mensen die de Medimate nog niet gebruiken maar er wel meer over willen weten.

Kijk voor meer informatie over deze lunchtafels hier.