05/10/2022 - Experttafel

Met regelmaat organiseren we online een moment waarop behandelaars/professionals uit de GGz hun ervaringen kunnen delen over Point-of-Care metingen van lithium en kreatinine.

Woensdag 5 oktober was er weer zo’n Experttafel waarin naast Marius Reijnen (Verpleegkundig Specialist GGz-Eindhoven) ook andere professionals met elkaar in gesprek gingen.

Leerzaam en soms ook confronterend. Want als leverancier hoop je dat jouw product in vrijwel alle situaties toepasbaar is. En, dat patiënten en behandelaars profiteren van de directe terugkoppeling die door het meten op locatie mogelijk is.

Dat ‘voordeel’ is er nog steeds, blijkt ook uit de ervaring bij GGzE. Daar loopt nu een pilot met het meten van lithium en kreatinine met de Fisic - Medimate tijdens reguliere consulten. Daarbij vervangen de Point-of-Care metingen twee van de vier laboratoriumtesten die volgens het behandelprotocol uitgevoerd moeten worden.

Want door op locatie te meten met de Medimate, kun je binnen tien minuten nadat de vingerprik is uitgevoerd de resultaten direct doorspreken met de patiënt. Eventuele bijsturing van de medicatie afspreken maar ook de noodzaak van therapietrouw met de patiënt bespreken.

Maar in de praktijk blijkt de vingerprik niet voor iedereen toepasbaar. Bij enkele mensen is het soms wat lastiger om een goede vingerprik uit te voeren en een meetresultaat te verkrijgen. De Medimate geeft dan overigens wel aan dat het bloed is beschadigd en niet goed gemeten kan worden. Dat leidt niet tot verkeerde meetwaarden.

Je kunt die beschadigingen overigens vaak voorkomen door de patiënt voorafgaand aan de vingerprik de handen te laten wassen met lauw water of een kopje koffie of thee te geven. Dat bevordert de bloeddoorstroming. Dit voorkomt de meeste foutmeldingen, zo blijkt uit de praktijkervaringen die gedeeld werden.

Wil je voortaan de ervaringen met het meten met de Medimate uit de eerste hand horen en die van jou delen? Neem dan een volgende keer deel. Kijk op onze website voor de datum en hoe je kunt aangeven dat je deel wilt nemen.

Nog niet bekend met de mogelijkheden van POCT metingen van lithium en kreatinine. Dan nodigen we je graag uit om hier kennis mee te maken tijdens de (online) Lunchtafel Lithiummeting die we daar speciaal voor organiseren. Kijk hier voor meer info hierover, de datum van de eerstvolgende lunchtafel lithiummeting en hoe je kunt deelnemen.