16/05/2022 - NVVP congres

Foto:NVVP

Spotlight op Medimate tijdens voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 mei 2022 hield de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie haar voorjaarscongres. De organisatie bestaat inmiddels 150 jaar en daarom werd gedurende drie dagen stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst in en van psychiatrie.

En in het kader van die toekomst stonden ook innovatieve ontwikkelingen centraal. Onder leiding van dagvoorzitter Ralph Kupka (hoogleraar Psychiatrie – Bipolaire Stoornissen) werden tijdens een van de parallelle symposia, ook innovaties op het gebied van de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis uitgelicht (zie de post) van Lisette Rops hierover.

Verpleegkundig Specialist Marius Reijnen (GGzE) zette daarbij zijn ervaringen met de Point-of-Care-metingen van lithium met de Medimate in de spotlights. In zijn lezing ging hij in op diverse voordelen van POCT-metingen in de ambulante zorg en op de poli.

Het direct beschikbaar hebben van de meetresultaten betekent dat deze op hetzelfde moment met de patiënt doorgesproken kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid om tijdens het consult al noodzakelijke aanpassingen te doen in bijvoorbeeld de dosering. Dit maakt de lithiumtherapie veiliger en effectiever.

Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen vanuit de klinische praktijk dat er positieve effecten zijn op de betrokkenheid van de patiënt ten opzichte van zijn lithiumtherapie bij het direct doorspreken van de meetresultaten.

Centrum Bipolair van de GGzE heeft deze POCT-metingen nu opgenomen in de standaard zorg. Dat betekent dat naast metingen tijdens het instelprotocol, bij tussentijdse dosisveranderingen en bij crisissituaties, het ook wordt ingezet bij lithium onderhoudsprotocol.

Tijdens zijn lezing ging Marius ook in op de kosten van POCT-metingen versus die door een laboratorium. Door de aanpassing een jaar geleden in het vergoedingensysteem zijn de totale kosten voor meting met de Medimate of via een laboratorium aardig in balans gekomen.

Daarmee is het klimaat verbeterd voor GGZ-instellingen om zelf ook de voordelen van POCT-metingen toe te passen in hun zorg aan patiënten dit lithium als medicatie krijgen voorgeschreven.

Verder benadrukte Marius de nauwkeurigheid van de metingen met de Medimate en de slimme methode waarmee de meetgegevens direct in het patiëntendossier opgenomen kunnen worden.

‘Mijn collega’s bij GGz-Eindhoven en ik zijn dan ook zeer positief over de POCT-metingen van lithium met de Medimate,' meldt Marius over zijn ervaringen met de Medimate.

De komende tijd zal Marius met regelmaat de bevindingen van hem en zijn team delen over het uitvoeren van reguliere metingen met de Medimate.

Onder meer tijdens de online Experttafels die vanuit de samenwerking tussen GGz-Eindhoven en Fisic - Medimate worden georganiseerd en door informatie ook hier via LinkedIn te delen: https://lnkd.in/e8qR5syi