21/02/2022 - Meer veiligheid

Voor een artikel in PlusMinus – hét magazine voor mensen met een bipolaire aandoening – ging Josien Gerritsen in gesprek over de Point of Care meting van lithium en creatine. Daarvoor interviewde ze verpleegkundig specialist GGZ Ingrid Knipping en Jolanda* die het apparaat in haar thuissituatie gebruikt over hun ervaringen met de @Fisic-Medimate.

Deze keer belichten we hier wat Josien optekende in dit artikel vanuit haar gesprek met Steven Staal, medeoprichter en directeur van Fisic, het bedrijf achter dit apparaat.

Met de Medimate kan op locatie met één vingerprik bloed, binnen 9 minuten de lithiumspiegel en het creatinegehalte gemeten worden.

“Tijdens mijn studie elektrotechniek ben ik vijftien jaar geleden in aanraking gekomen met het project ‘Licetas’. Ik vind het hartstikke leuk om me in te zetten voor iets waar andere mensen wat aan hebben. We kunnen met deze nieuwe techniek wat betekenen voor de medische zorg en daarmee de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Daar zit mijn grote motivatie,” meldt Steven Staal in dit artikel.

“De Medimate is uitgebreid getest, en meet betrouwbaar,” aldus Steven. “Bij de meting van de lithiumwaarde door de behandelaar wordt het meetproces eenvoudiger. De behandelaar heeft minder administratieve rompslomp, en de patiënt hoeft niet naar het laboratorium en dagen te wachten op de uitslag. Doordat de lithiumwaarde binnen korte tijd beschikbaar is, kan een snelle terugkoppeling van het meetresultaat plaatsvinden.”

Hierdoor zijn in een vroeg stadium interventies mogelijk. De lithiumspiegel verschilt namelijk per persoon. Als het gemakkelijker is om die spiegel regelmatiger op de polikliniek te meten, wordt het ook eenvoudiger om het optimale niveau vast te stellen.

Thuismeting geeft de patiënt daarbij zelfs nog meer gevoel van veiligheid en vrijheid. Het apparaat kan mensen helpen om sneller stabiel te worden, zoals ook blijkt uit de ervaringen van Jolanda. Bij een kleine afwijking van de lithiumwaarde kan de patiënt de medicatiedosis in overleg met de behandelaar aanpassen. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt zelf regie ervaart.

Mensen die het systeem meekrijgen voelen zich veiliger en minder onzeker. Hierdoor zijn ze meer geneigd om de medicatie op de juiste manier te gebruiken. Hierdoor neemt ook de therapietrou onder deze patiënten toe. Een groot voordeel, want juist bij het gebruik van lithium zijn therapietrouw en juiste bloedwaarden van groot belang.

Je vind het artikel in PlusMinus via via deze link, met daarin ook een toelichting door Steven Staal op nieuwe meetmogelijkheden met de Medimate. En, waarin verpleegkundig specialist Ingrid Knipping en Jolanda hun ervaringen met de Medimate delen.

*Jolanda wilde liever niet met haar eigen naam in dit artikel genoemd worden. De echte naam van Jolanda is bij ons bekend.