18/07/2021 - Betere therapietrouw

Behandelaars weten hoe belangrijk therapietrouw is bij lithiummedicatie voor patiënten met een bipolaire stoornis. De meeste patiënten ook. Toch is niet elke patiënt even trouw met het innemen van medicatie. Dat kan ertoe leiden dat patiënten uit balans raken. Met alle gevolgen van dien. Voor henzelf en hun omgeving. 

Ingrid Knipping is gespecialiseerd GGZ-verpleegkundige en weet wat het betekent als patiënten hun medicatie niet trouw gebruiken. Ingrid bemerkte tijdens haar afstudeerproject dat het ter plekke en met regelmaat meten van de lithiumspiegel en direct in gesprek gaan over de resultaten, therapietrouw bevordert.  

Met de Medimate van Fisic is het mogelijk om tijdens een consult of zelfs op locatie (ambulante zorg) de lithiumspiegel, het creatinine gehalte en de nierfunctie te meten vanuit een druppel bloed.  

Ambulant meten  

Een druppel vol inzicht

Die enkele druppel geeft echter niet alleen de behandelaar inzicht maar ook de patiënt. Want door direct over de meetresultaten met een patiënt in gesprek te gaan, groeit het bewustzijn over de lithium medicatie en het belang van therapietrouw.  

Daardoor passen patiënten die niet zo trouw zijn met de inname van hun medicatie, hun gedrag aan. Ze gaan bewuster met hun medicatie om en ervaren ook meteen de voordelen daarvan.    Overigens helpen die gesprekken over de meetwaarden ook om familieleden bewuster te maken van therapietrouw en de betekenis van de lithium en creatinine waarden. Waardoor ook zij beter in staat zijn patiënten te ondersteunen bij het vasthouden aan hun routine rondom medicatie. 

Bipolair en lithium

Kennis bevordert therapietrouw

Gebruikerservaringen Kennis over medicatie helpt patiënten ook om zelf beter veranderingen te herkennen in hun toestand. Maar ook de directe omgeving kan met die kennis beter inschatten hoe de patiënt zich voelt en gedraagt.  

Patiënten trekken daardoor eerder aan de bel als ze bemerken dat ze zich anders voelen of gedragen. Uit dossieronderzoek blijkt dat hierdoor een patiënt minder uit balans raakt en dat het zelfs ziekenhuisopnames voorkomt. En ook, dat de kwaliteit van leven toeneemt. 

En dat laatste is precies waarvoor de Medimate is ontwikkeld en waar Fisic voor staat.