Detectie van uitdroging

Vroegtijdige detectie van uitdroging bij totale parenterale voeding

Door het meten van natrium en creatinine in urine

Thuis In Nederland leven ruim 350 patiënten met Darmfalen. Dit aantal neemt zeer snel toe, onder andere als gevolg van vergrijzing en toenemende zorg voor patiënten met complexe buikproblematiek. Om toch genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen, wordt totale parenterale voeding (TPV) door de patiënt zelf via een infuus (katheter) in de bloedbaan toegediend.

Ongeveer een kwart van de patiënten met Darmfalen heeft een high output stoma, dat wil zeggen dat er meer verlies van vocht en zouten via het stoma plaatsvindt dan er kan worden opgenomen. Het risico op uitdroging, met uiteindelijk onherstelbare nierschade tot gevolg, is groot en komt geregeld voor.

Deze patiënten moeten daarom vaak naar de huisarts om het natrium in de urine te laten bepalen. Met de uitslag kan de Maag-, Darm- en Lever arts bepalen of er sprake is van uitdroging. Een laag natrium in de urine (<20-30 mmol/L) betekent namelijk dat het lichaam vocht en zout vasthoudt. Een nadeel is dat de uitslag van deze test dagen op zich laat wachten. Geregeld worden patiënten opgenomen met uitdrogingsverschijnselen omdat doeltreffende acties tegen uitdroging te laat worden genomen. Een urine natrium sneltest voor in de thuissituatie kan (veel complicaties van) uitdrogingsverschijnselen voorkomen.

Met de Fisic Medimate is het mogelijk om bij patiënten in de thuissituatie de hoeveelheid natrium in urine te bepalen. Niet langer komt de uitslag dagen later, maar is deze binnen enkele minuten bekend. Deze natrium sneltest is uitermate geschikt voor patiënten met een high output stoma met een verhoogde kans op uitdroging. Het infuusbeleid kan direct worden aangepast omdat de natriumwaarden realtime beschikbaar zijn. Hierdoor kan snel behandeld worden en uitdroging voorkomen worden.


Bipolaire StoornisHoge bloeddrukNierfalenHartfalenMedicatie controle


Interesse?
Bent u geïnteresseerd om te kijken wat de Medimate voor u kan betekenen dan kunt u ons een vraag stellen, een gesprek aangaan of een productpresentatie aanvragen. Ik wil meer weten