Lithium meten thuis

Zelftesten met de Medimate

Thuis Het grootste voordeel van zelfcontrole door patiënt is dat de kwaliteit van leven aanzienlijk zal verbeteren. Uit studies blijkt dat patiënten het belangrijk vinden om bij onzekerheid direct te kunnen meten, dat ze meer vrijheid ervaren en dat ze makkelijker met veranderingen in medicatie om kunnen gaan.

De kwaliteit van de therapie zal omhoog gaan omdat door beter monitoren de medicatie nauwkeuriger kan worden ingesteld. Bij onzekerheid kan direct gemeten worden wat zorgt voor meer rust, meer stabiliteit en meer therapietrouw. Ook is het de verwachting dat kritieke situaties voorkomen kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan lithiumvergiftigingen met bijbehorende kans op permanente zenuw schade en de bijhorende ziekenhuisopnames.

Online lithiumondersteuning voor patiënten

Voor lithium patiënten is het online Lemli patiëntplatform beschikbaar waar de meetresultaten kunnen worden bijgehouden en worden gedeeld met de behandelaar. Delen met de behandelaar gebeurd alleen op initiatief van de patiënt. Hier is ook uitgebreide informatie over lithium, de Fisic Medimate, en de interpretatie van de lithium resultaten te vinden. Het is ook mogelijk een elektronisch dagboek of handmatig de medicatie bij te houden. In het volgende artikel leest u meer over het Lemli patiëntplatform.

Patiëntenstudie thuis

In beperkte mate is de Medimate in studieverband beschikbaar voor patiënten die thuis het lithiumgehalte willen meten. Wilt u uw interesse om mee te doen aan ons kenbaar maken laat ons dit dan weten. Klik hiervoor op de knop "Ik wil meedoen aan de thuisstudie".

Ambulant metenDe Lemli app
Wilt u meer weten?
Via de knop aan de rechterkant kunt u ons een vraag stellen, een gesprek aanvragen of een productpresentatie aanvragen. Indien u mee wilt doen aan de thuisstudie klik dan op de knop "Thuisstudie".Ik wil meer wetenThuisstudie